Missie en visie

Oostveen Engineering wil een betrouwbare partner zijn voor haar opdrachtgevers. Naast goede kostenbesparende constructieadviezen wil Oostveen Engineering ook snel en accuraat op de vragen en problemen van haar opdrachtgevers reageren. Wij streven er naar om onze klanten binnen een week te voorzien van onze eerste adviezen. Vanzelfsprekend begrijpen wij dat goede oplossingen ook de nodige tijd vergen.

Naast adviseur zijn voor haar opdrachtgevers, vindt Oostveen Engineering het belangrijk te participeren in de opleiding van nieuwe constructeurs. Het bureau is betrokken bij de opleidingen van de verenigingen Bouwen met Staal en de Betonvereniging. Daarnaast is de naamgever van het bureau ook parttime hogeschooldocent constructies op de Haagse Hogeschool.

Onze kernwaarden

In ons vaandel staan naast snel reageren en deskundige adviezen ook “meedenken met” en “verder denken dan” voor de opdrachtgever in hoog aanzien. Wij proberen voor onze opdrachtgevers de problemen voor te zijn.